O NÁS

FAIR PLAY SPORTS je zaměřen na všestranný fyzický rozvoj dětí. Veškeré aktivity jsou cílené výhradně na zdravý, přirozený pohyb, FAIRové chování a posilování SPORTovně - osobnostního růstu. Děti u nás rozvíjí především svou přirozenou pružnost, rychlost, vytrvalost a obratnost.


JAK JSME VZNIKLI

K myšlence udělat něco pro děti a jejich zdravý pohyb mě přivedla vlastní praxe ze školy, ve které jsem učila v centru Prahy. I přesto, že výuka tělesné výchovy probíhá 2x týdně 45 minut, působení na těchto hodinách není bohužel dostačující. Přimět děti k pohybu na čerstvém vzduchu v době smartphonů, tabletů a jiných elektronických zařízení je velmi obtížné. A tak se v roce 2016 zrodil nápad. 

V sekci KROUŽKY můžete objevit, jak byla tato nenápadná myšlenka dále zpracována.  


Zakladatelka

Mgr. Andrea Sikmundová 

ZKUŠENOSTI

  • absolventka SPgŠ, Praha
  • absolventka PedF JČU, České Budějovice
  • učitelka 1. stupně základní školy
  • učitelka tělesné výchovy
  • animátorka nejen sportovních programů pro děti
  • cvičitelka Zumby
  • zkušenosti s vedením kroužků, škol v přírodě a táborů

info@fairplaysports.cz

DALŠÍ KONTAKTY