GDPR

GDPR

V souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů GDPR bychom Vás chtěli informovat o tom, jak s Vašimi údaji nakládáme.

Celý název předpisu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR, z anglického názvu General Data Protection Regulation. 

K čemu Vámi svěřené údaje používáme
Údaje, které jsme od Vás získali, používáme v první řadě pro účetní evidenci, kterou jsme povinni vést. Tato uložená data používáme výhradně k fakturaci při dalších Vašich objednávkách a při komunikaci s Vámi.
V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, se kterými pracujeme v případě konání Sport campu (např. pojišťovna) nebo při Vašich objednávkách námi nabízených produktů (v sekci "ke koupi") a třetí strany, jako je Česká pošta či kurýr, který Vám zásilku může doručit, státní správa (zákonné důvody).

Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě:
a) nezbytnosti pro splnění smlouvy, která je naplněna objednávkou z Vaší strany
b) nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje


Pokud zjistíme, že s námi nadále nejste v kontaktu, Vaše údaje 5 let od posledního kontaktu z databáze vyřadíme a dále pouze v účetním systému evidujeme, což nám ukládá Zákon o účetnictví (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb.).

Jaké údaje evidujeme
Evidujeme pouze Vámi poskytnuté údaje.

O svých údajích rozhodujete jen Vy
Vaše práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (Mgr. Andrea Sikmundová) zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Fotografie a videa

Fotografie pořízené v průběhu kroužku/ tréninku/ sportovního tábora/ soutěže -  slouží jen k našemu účelu propagace naší společnosti - zveřejnění na Instagram, Facebook a vlastní kanál na Youtube.
Fotografie neposkytujeme dál třetím stranám.
Fotografie nespojujeme s žádným celým jménem. Pokud chceme konkrétním osobám poděkovat/ pogratulovat/ aj., zvolíme pouze křestní jméno, bez dalších specifikací.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na adrese info@fairplaysports.cz.